Vídeň

Vídeň

Vídeň je hlavním městem Rakouské republiky a zároveň jednou z devíti spolkových zemí Rakouska. Vídeň je sídlem spolkového prezidenta, spolkové vlády, spolkových správních orgánů a zemské vídeňské vlády. Vídeň se rozkládá především na pravém břehu Dunaje a na západě hraničí s Vídeňským lesem. Plochou 415 kilometrů čtverečních a obvodem 133 kilometrů patří Vídeň ke středně velkým evropským metropolím. Dunaj protéká Vídní ze severozápadu na jihovýchod v délce 24 kilometrů. V minulosti Dunaj meandroval a způsoboval často katastrofální záplavy. V roce 1598 bylo zregulováno rameno, které je dnes známé pod názvem Donaukanal. V letech 1868 – 1876 bylo koryto zarovnáno a na východní straně zajištěno 500 metrů širokou protizáplavovou bariérou. Další regulační etapa začala v roce 1975. Paralelně s hlavním tokem byl vybudován Neue Donau, který využívá přebytečnou vodu z hlavního toku. Uprostřed vznikl ostrov Donauinsel. Přepravu přes hlavní tok Dunaje umožňují dva železniční mosty, čtyři silniční mosty, dva potrubní mosty a dva malé přívozy. Vídeň patřila již ve středověku s 20 000 obyvateli k největším městům území osídleného německy hovořícími národy. Největší příliv obyvatel zažila Vídeň v letech 1880 - 1910, v období zakládání továren. Jejich počet se tehdy zvýšil z 592 000 na 2 milióny. Po 2. světové válce přicházeli do Vídně zejména političtí utečenci z Maďarska a Československa. Většina z nich mezitím získala rakouské občanství. V současnosti je ve Vídni registrováno kolem 160 000 cizinců bez rakouské státní příslušnosti. Jsou to většinou Jugoslávci, Turci, Němci a Poláci.

Vídeň patří k nejvýznamnějším kulturním centrům světa. Ve více než 100 státních a soukromých muzeích a přibližně 120 galeriích je vystaveno množství vzácných exponátů. Ve Vídni se nachází jedna z nejvýznamnějších obrazových sbírek Evropy – Brueghelova sbírka – jakož i nejrozsáhlejší sbírka grafik na světě a největší ucelená sbírka kreseb Albrechta Dürera. Tyto sbírky jsou majetkem města Vídně. Sbírka originálů Národní knihovny je třetí největší na světě. Muzea ve Vídni navštíví ročně kolem 2,9 miliónu návštěvníků. Rekord v tomto směru drží Schönbrunn (1,3 miliónu návštěvníků za rok), následují císařské apartmány v Hofburgu, Umělecko-historické muzeum a Rakouská galerie v Horním Belvederu.

Více informací o Vídni...

Vídeň - to je obrovské množství památek koncentrovaných na relativně malé ploše a tedy blízko sebe. Přímo v centru se nachází obrovský komplex Hofburgu, císařského sídla, budovaného po celá staletí. A nedaleko je symbol Vídně, obrovský dóm sv. Štěpána s barevnou střechou a vysokými věžemi. Zajímavé je také navštívit Vídeň v době před vánocemi, o adventních víkendech, kdy Vídeň září barvami a světly.

Hundertwasser-Hausr patří vedle dómu sv. Štěpána, Belvederu a Schönbrunnu k největším atrakcím města Vídně. Tento přírodě a lidem blízký dům vznikl ve fantazii malíře a “nepřítele architektů” Friedensreicha Hundertwassera (vlastním jménem Friedrich Stowasser, 1928 - 2000). Budovu nechala postavit vídeňská obec v letech 1983 – 1985 v rámci výstavby sociálních bytů.

Zájezdy do Vídně

Poznávací zájezdy do Vídně

Vídeň a zámek Schönbrunn

Vídeň

2-denní poznávací zájezd; termíny: květen, říjen, prosinec; cena: 2 190 Kč

Vídeň, metropole Rakouska a historické město, které se pyšní množstvím památek - Hofburg, Schönbrunn, Uměleckohistorické muzeum, Albertina, Císařská hrobka, Dóm sv. Štěpána. V adventních termínech navíc honosné a bohatě vyzdobené předvánoční trhy ve Vídni, zvláště ty u vídeňské Radnice patří k nejslavnějším.

Metropole na Dunaji - Bratislava, Budapešť, Vídeň

Vídeň

4-denní poznávací zájezd; termíny: květen, září; cena: 4 990 Kč

Navštivte s námi během tři středoevropské metropole - Vídeň se slavnými památkami, Budapešť s Hradním vrchem a Parlamentem a Bratislavu s historickým centrem. Vídeň patří mezi nejkrásnější evropské metropole, kde můžete vidět obrovské množství památek z její dlouhé historie, sahající až do doby římské.

Zájezdy do Vídně

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz